L â s k a S i g o r t a
//Hakkımızda

Kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak ve Türkiye geneline hizmet vermektir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak temel hedefimizdir

4000

Dask Sigorta

600

Trafik Sigorta

0

Sağlık Sigorta

Hizmetlerimiz

Konut /Ev Sigortası

Evinizi deprem riskine karşı, olası bir afet durumunda gerçekleşebilecek zararları güvence altına alan sigorta

Trafik Sigortası

Trafikteki bir aracın kazaya karışması durumunda, aracın karşı tarafa vereceği zararı belirli bir oranda

Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını güvence altına alın

//S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

 • TRAFİK SİGORTASINI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?UZMANA DANIŞIN!

  Evet, trafik sigortası zorunludur. Trafik sigortasız aracınız ile trafiğe çıktığınız takdirde aracınız bağlanabilir. Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenmiştir ve her yıl yenilenmek zorundadır. Kapsam olarak, herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilen zararı karşılamak için yaptırılmaktadır.

 • HAYAT SİGORTALARI HANGİ TEMİNATLARI İÇERİR?

  Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatıyla birlikte aşağıdaki ek teminatları içerebilir:
  • Kaza sonucu vefat,
  • Kaza sonucu daimi maluliyet,
  • Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet,
  • Kaza sonucu tedavi masrafları,
  • Toplu taşıtta kaza sonucu vefat,
  • Tehlikeli hastalıklar,
  • İşsizlik,
  • Birikim teminatı.

 • SİGORTALI, SİGORTA ETTİREN VE LEHTAR NE ANLAMA GELİR?

  Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Sigortalı kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi/kişileri lehdar olarak seçebilir.

 • PRİM HESAPLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

  Primler; sigortalıların yaşı, cinsiyeti, ikamet adresleri, ürün kapsamı, performansı, “Sağlık Hizmet Tarifesi”nde yapılan değişiklikler, sağlık kurumlarının fiyatlarında yapmış olduğu değişiklikler, ürünlere özel olarak belirlenmiş indirimler gibi kriterler çerçevesinde belirlenmektedir.

 • KAÇ YAŞINA KADAR SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRABİLİRİM?

  Ülkemizde sağlık sigortaları için sigorta yaş sınırı üst limiti genelde 55 yaştır. Sadece bir sigorta şirketinde 80 yaş tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü mevcuttur.

 • ZORUNLU DEPREM SİGORTASININ KAPSAMI NEDİR?

  Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

 • BULUNDUĞUM İŞ YERİNE DASK SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNDA MIYIM?

  Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği;Tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

İletişim

Telephone

0553 188 08 00

Whatsapp Destek Hattı